SWADESHI JAGARAN MANCH

“Dharmakshetra”, Shiv Shakti Mandir
Babu Genu Marg, Sector- 8,
Ram Krishna Puram, New Delhi – 110022
Phone No.:- (011) 26184595, 26182166

Mobile: 9810454566 (Sh. Deepak Sharma ‘Pradeep’), 9250535030 (Sh. K.K. Athasia)

Email Id: swadeshipatrika@rediffmail.com